Geef een cadeaubon en steun de lokale handel : Klik hier

Intellectuele eigendom

Cape Start is een professionele vereniging die handelaren, professionals en ambachtslieden van de Marche-en-Famenne in de rechtbank van koophandel van het arrondissement Marche-en-Famenne geregistreerd BE 0525 968 345

De site Capsurmarche.com is zowel een creatie beschermd door het auteursrecht en die Cape databank Start en WEB APP & hold - tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en als het zou merken van derden - auteursrechten en rechten van de producent.

De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafieken, routines en subroutines en zo goed als alle andere elementen van deze site zijn beschermd door het auteursrecht.

Deze rechten gaan op geen enkele wijze in licentie gegeven of verkocht aan derden. Elke kopie, aanpassing, vertaling, arrangement, mededeling aan het publiek, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een gedeelte van deze site, in welke vorm en op welke wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of anderszins, is strikt verboden, tenzij een akkoord en geschreven capsurmarche.com.

De inhoud van de databank (naam, locatie, een korte beschrijving) is in handen van meester door de stad Marche-en-Famenne, in samenwerking met Cap maart beschermd door een sui generis recht die de producent toelaat elke opvraging en / of hergebruiken van het geheel of een deel van deze inhoud.

Elke schending van deze rechten is een inbreuk kan leiden tot civiele of strafrechtelijke naar Belgisch recht.

Content toegevoegd door de kaap van de leden van hun personeel toegang tot hun verantwoordelijkheid. Door het publiceren, zij instemmen met de vereniging op Cape Walk ter beschikking te stellen om uit te zenden. Zij erkent dat de inhoud correct is en voldoet aan de eisen van de site in termen van het aantal karakters, design en respect voor de privacy.

Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Verwerking van persoonsgegevens doelstellingen

Cap op Marche.com verzamelt persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, zoals: voornaam, naam, adres en e-mail en foto's, video's en communicatiemiddelen die u gebruikt.

Deze gegevens worden uitsluitend verzameld via elektronische formulieren die u moet invullen wanneer u bijvoorbeeld:

  • u zich abonneren op een nieuwsbrief,
  • u informatie opvragen,
  • u deelneemt aan een enquête of een wedstrijd,
  • u een service aangeboden door onze website te gebruiken.

Deze gegevens via deze formulieren worden meegedeeld, worden bewaard in de Kaap bestanden op Marche.com. Ze worden gebruikt om de gevraagde dienst of informatie te verstrekken en om u te informeren over andere producten, acties, evenementen, services en promoties op Cape Marche.com en partners.

Met uw toestemming, zullen wij u informatie met betrekking tot de economische, culturele en toeristische marchoise te sturen. U behoudt de mogelijkheid om ons te laten weten dat u niet langer wenst om dergelijke berichten te ontvangen.

Voor alle persoonsgegevens die u via e-mail of andere middelen, gaat u ermee akkoord dat de Focus op Marche.com inzamelt, bewaart en / of gebruikt deze gegevens aan de bovengenoemde doelstellingen.

Mensen hebben toegang tot persoonlijke gegevens verzameld

Uw gegevens worden opgeslagen in Cape databases Marche.com.

Om bepaalde taken uit te voeren op Cape Marche.com aan andere bedrijven een beroep (bijvoorbeeld technisch onderhoud van onze websites, etc.).

Deze bedrijven hebben slechts tijdelijk toegang tot uw persoonlijke gegevens en de noodzaak om de uitoefening van hun functies te beveiligen.

Zij kunnen uw gegevens uitsluitend exporteren voor de uitoefening van hun functies en gebruik ze nooit voor andere doeleinden.

Cap op Marche.com behoudt zich het recht om uw persoonlijke gegevens te gebruiken of openbaar te maken:

  • de wet vereist,
  • waarborgen van de integriteit van de website vereist,
  • u het verzoek heeft ingediend
  • een verzoek om samenwerking wordt gemaakt tijdens een politie of gerechtelijk onderzoek.

Uw rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die we verzamelen

Volgens de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht op toegang tot uw gegevens en de juiste te veranderen, zoals hieronder aangegeven, en het recht om het register van de Commissie te raadplegen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Als u wilt dat uw persoonlijke gegevens te raadplegen, als u wilt dat de persoonlijke informatie verwijderd uit ons bestand, of indien u zich tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunt u ons melden per post naar het contactadres: Cape oN, Rue des ardennais jagers, 1 6900 Marche-en-Famenne.

"Cookies"

Cookies op de site zijn cookies opgezet door Capsurmarche.com maar cookies zijn gekoppeld aan sociale netwerken en Google Analytics geïntegreerd in het platform.

Als u wilt deze commerciële cookies te weigeren (onder andere Google of Facebook), kunt u dit doen met behulp van de volgende website: http://www.youronlinechoices.com/be-fr/

Links naar andere sites

Links naar sites die niet worden beheerd door Cap op Marche.com zijn voor informatieve doeleinden aangeboden. Wij adviseren, bij het invoeren van deze sites, om zorgvuldig hun modi te lezen en in het bijzonder respect voor uw privacy. Cap op Marche.com zal in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het beleid of de praktijken van de eigenaar of exploitant van deze sites.

De verschillende beroepen die op deze site zijn niet het eigendom op Cape Marche.com, hun eigenaren kunnen ook hun eigen site, zonder enige controle over Cape Marche.com Wij raden u aan aandachtig te lezen hun werking modes, en in het bijzonder op respect uw privacy. Capsurmarche.com zal in geen geval verantwoordelijk voor het beleid of de praktijken van deze sites of micro-sites.

Modificaties

Dit bericht kan worden aangepast door het kapje op Marche.com zonder voorafgaande kennisgeving. Het is nuttig om deze pagina regelmatig te bezoeken. De wijzigingen worden van kracht zonder verdere formaliteiten na een 8-dagen wachttijd zijn.

Veiligheid

Cap op Marche.com alle redelijke maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te handhaven. Door op de knop verzenden tijdens de overdracht van uw gegevens, erkent u dat de verzending van dergelijke gegevens via het internet nooit zonder risico's. Schade als gevolg van het gebruik van uw gegevens door een onbevoegde derde kan in ieder geval niet worden gecompenseerd door Cap op Marche.com

Contact

Cap sur Marche, Avenue de France 126, 6900 Marche-en-Famenne

Beperking van aansprakelijkheid

Wij maken bijzondere inspanningen in te vullen en bij te werken, voor zover mogelijk, de informatie op deze site om u de meest nauwkeurige informatie mogelijk te maken. Het kan niet worden uitgesloten dat bepaalde informatie meer in lijn met de werkelijkheid.

Cap op Marche.com kan niet instaan ​​voor de juistheid of volledigheid van de informatie ter beschikking gesteld aan gebruikers op haar site en is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden en / of nalaten van een van de beschikbare informatie op haar website .

Het gebruik van een document van de site op Cape Marche.com is alleen toegestaan ​​als informatie voor privégebruik. Elk gebruik dat zou kunnen worden gemaakt voor andere doeleinden is ten strengste verboden en in het bijzonder volledige of gedeeltelijke reproducties die worden verspreid via e-mailen, SMS, MMS, WAP, of ... een website, extranet, intranet, ...

Cap op Marche.com geeft geen garantie met betrekking tot de veiligheid van de website, noch met betrekking tot eventuele virussen en door of via computers.

Cap op Marche.com is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van toegang door een gebruiker in Cape Marche.com plaats worden gehouden of, omgekeerd, het onvermogen om toegang te krijgen.

Geen kwaad, zoals - maar niet uitsluitend - tot schade aan apparatuur of software van de bezoeker na zijn bezoek aan onze site, kan dus niet worden doorgegeven aan Kaap op Marche.com tenzij deze schade te wijten is aan een kwaad opzet of grove schuld aan Cape Marche.com.

Cap op Marche.com niet verantwoordelijk voor de websites waarop bezoekers kunnen openen door hyperlinks opgenomen in de website of de informatie die men zou kunnen vinden op dergelijke websites van derden.