Geef een cadeaubon en steun de lokale handel : Klik hier

1. Definities

In deze voorwaarden, hebben de volgende termen, tenzij anders vermeld, de betekenis die daaraan.

Cap op Marche.com

De bedrijfsnaam van de vereniging Cap Start met maatschappelijke zetel te 6900 MARKET FAMENNE, Avenue de France 126, geplaatst op de ECB onder nummer BE 0525 968 345

Plaats

De website www.capsurmarche.com

Adverteerder

Iedere handelaar, professionele, ambachtelijke leden van de Vereniging van Cape Walk waarmee een overeenkomst werd gesloten om hem in staat om op te nemen en / of beheren van de aandelen, eigen evenementen (toevoegen, verwijderen, activeren, deactiveren het bijzonder) informatie over zijn bedrijf, zijn / haar vak (s).

Gebruiker

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die de toegang tot web-interface ontwikkeld voor gebruik in Cap Start om rekening te houden informatie te zoeken (adres, openingstijden, citaat, producten, ....) die is ingebracht door de adverteerders.

2. Voorwerp van de opdracht

Deze voorwaarden zijn bedoeld om te regeren de contractuele betrekkingen tussen de Vereniging Cap On en adverteerders / gebruikers. Deze voorwaarden, de gebruiksvoorwaarden, alsmede voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn een integraal onderdeel van het contract tussen de adverteerder / User en "capsurmarche.com". Cap op wandelafstand behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment, om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Elke ongeldigheid van een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet de nietigheid van de andere voorwaarden die van toepassing blijven betrekken. Een bepaling in strijd met de huidige omstandigheden zal van toepassing zijn alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de vereniging Cap Start

3. Gebruik van PIN en wachtwoord in om toegang te krijgen tot de site

Alle elementen waardoor de adverteerder / gebruiker verbinding maken met de website zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Adverteerders / gebruiker stemt niet openbaar te maken, indien bekendgemaakt, zal de adverteerder / User volledige verantwoordelijkheid en de gevolgen die zullen volgen aannemen. De vereniging zinnen gezet op het lopen is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt op de rekening van de adverteerder / User worden gehouden. Als de adverteerder / User beseft dat zijn account is niet langer onder haar controle zij verplicht is de vereniging Cap Start onmiddellijk op de hoogte per e-mail aan het adres van Cap On.

4. De vastleggingen « Capsurmarche.be »

« Capsurmarche.com » is toegewijd aan het leveren van een web-interface via welke de adverteerder zal aan de acties van de gebruiker en de gebeurtenissen met betrekking tot hun activiteit.

De vereniging Cap On and the City Wandeling door de ADL, samen, zullen weigeren en zal alle acties te verwijderen, publicaties in hun ogen beledigend of kwetsend tegen een derde partij, zonder waarschuwing of rechtvaardiging. Adverteerder heeft gepubliceerd deze actie worden één keer gewaarschuwd, als recidive er waren, zal de cursus Association verwijderen eenvoudig toegang tot de adverteerder webinterface. Adverteerders kunnen geen aanspraak maken op volledige of gedeeltelijke compensatie of een volledige of gedeeltelijke terugbetaling aan de vereniging Cap On.

« Capsurmarche.com» is toegewijd aan het verschaffen van een baan InterfaceB via welke de gebruiker de pagina's van alle handelaren, professionals en ambachtslieden aanwezig kunt bladeren.

5. Verplichtingen Adverteerders

Adverteerders moeten tussen achttien jaar of meer, en worden geregistreerd als een rechtspersoon of individu om diensten te ontvangen van "Capsurmarche.com". Het moet een geldig zakelijk nummer hebben en vastgelegd in de ECB. De gebeurtenissen, acties en promoties worden gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van de adverteerder. Het zal worden gepubliceerd op de pagina die de acties en evenementen in verband met de handel en de zakelijke en geen publicatie over derde partijen zullen worden toegestaan. Het is verantwoordelijk voor de inhoud van promoties op de website (teksten, foto's, prijzen, hyperlinks naar verschillende websites of blogs ...). Adverteerders moeten aannemen, zonder te impliceren de mogelijke schendingen aansprakelijkheid "Capsurmarche.com", klachten of rechtszaken met betrekking tot de aankondiging betekent "Capsurmarche.com" niet de inhoud van de acties, evenementen handelaren die controle gepubliceerd op de site. Adverteerders moeten ervoor zorgen dat de inhoud van de advertentie is niet illegaal, heeft geen invloed op de goede zeden of de rechten van anderen, waaronder intellectuelen zoals beeldrechten. "Capsurmarche.com" behoudt zich het recht te verwijderen, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, actie, gebeurtenis, promotie en tijdelijk of definitief te staken ten behoeve van een adverteerder die een aanbod dat zou respecteren had gepubliceerd aan de voorwaarden beschreven.

6. Werking van het systeem « Capsurmarche.com »

Presentatie van het bedrijf

Via de site www.capsurmarche.com en via de toegangscode verkregen zodra de aansluiting bij de vereniging Cap aan betaald werk, kan de adverteerder publiceren informatie over haar activiteiten op haar pagina gereserveerd voor hem.

rechthoekig:: 2000px x 1500px en 2000px x 1100px Het zal de mogelijkheid om foto's van een vooraf gedefinieerde indeling toe te voegen hebben.

De adverteerder zal committeren aan een beschrijving van het blok "Merchant of Smiles" te leveren, en idealiter 6 rechthoekige foto's.

Het zal werken te blokkeren de « Beschrijving van de Business » naar de bewerkbare gegevens te handhaven Er kunnen ook foto's of een video presentatie toe te voegen.

Het coderen van aandelen of eigen evenement aan de adverteerder

Aandelen en / of eigen evenementen aan de agent worden versleuteld en opgeslagen op de beveiligde webinterface - www.capsurmarche.com- (na aansluiting) door de inspanningen van de adverteerder. Adverteerder is zelf verantwoordelijk voor de informatie die zij publiceert, de duur van de promotie, de prijs op de hoogte, lanceerde de actie ...

Aantal acties en evenementen

Adverteerders kunnen een aantal acties en een onbeperkt aantal gebeurtenissen, maar met respect voor een kwaliteit business-strategie voor te stellen. Een advertentie surplus is verboden.

Data Backup

De www.capsurmarche.com site is eens gered elke 24 uur.

Link naar Facebook

De adverteerder gaat akkoord met zijn sociale netwerk te koppelen of niet met één van de vzw Cap op lopen naar een ruime verspreiding van hun acties, evenementen uit te voeren, ... met betrekking tot de economische, culturele en toeristische marchoise.

7. Uitsluiting content

« Focus op Walking » niet kan accepteren op haar website voor zakelijke presentaties of promoties seksuele en / of gewelddadig. « Focus op Walking » behoudt zich het recht te verwijderen zonder waarschuwing enige inhoud van dit type.

8. Duur van de overeenkomst

Het contract tussen de « Focus op Walking » en de adverteerder is onderworpen aan aansluiting geabonneerd tussen het bedrijf, de zelfstandige of ambachtsman om VZW Cap On. Het lidmaatschap wordt afgesloten voor een periode van 12 maanden, jaarlijks te verlengen. Deze aansluiting kan worden verlengd tegen betaling van vergoeding via www.capsurmarche.com website. Het bedrijf, zelfstandige of ambachtsman kan echter geen lid van de vereniging en contributie niet betalen. In dit geval zal het altijd een plaats op de site, maar niet profiteren van een uitgebreide pagina verkleinen, zodat het aan foto's, video's, acties en evenementen te plaatsen. Hij zal een vereenvoudigde pagina met de naam «Map » te krijgen.

9. Intellectuele Eigendom

« Focus op marche.com » erkent de adverteerder met betrekking tot de website www.capsurmarche.com een ​​recht van gebruik van de site. Adverteerder zal geen toegang tot de code, te reproduceren, te wijzigen, ...

« Focus op Walking » en haar adverteerders blijven bezitters van intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht, merkenrecht, ontwerpen, modellen, ...), die verbonden zijn met hun diensten of hun producten of die betrekking hebben op de inhoud van de website « Cap on marche » (foto's, tekst, ...). Elke reproductie, publicatie, bekendmaking aan derden of ander gebruik van intellectueel eigendom « op weg naar het werk » of haar adverteerders is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming voorafgaande schriftelijke « cap on walking » of de betrokken Adverteerders . Adverteerders kunnen publiceren foto's waarvoor ze een reproductierecht ... « Cap bij het lopen » kan in geen geval aansprakelijk voor de schending door een adverteerder copyright bepalingen.

In het geval van onbereikbaarheid, kan de adverteerder geen enkele wijze rechten ontlenen.

11. Prijs en betaling

De prijs van de dienst wordt het bedrag van de contributie aan de vereniging op Cape lopen € 150 inclusief BTW.

De vereniging Cap op wandelafstand behoudt zich het recht voor om eenzijdig te wijzigen de prijs van de dienst.

Betaling van het lidmaatschap ASBL op Cape Walk kan op drie manieren:

  • Bank Transfer: Periode van 24 tot 72 uur vóór de ontvangst van de betaling en account activering Adverteerders
  • Streep (Mastercard, Visa, American Express): Perceptie van onmiddellijke betaling en account activering van onmiddellijke Omroeper
  • Cash: Handmatige activering van de pagina door een ambtenaar van Cape Start

12. Contractuele boete en vertragingsrente

n geval van niet-betaling aan de jaarlijkse vervaldag van het lidmaatschap factuur voor het abonnement verlengen, « Focus on Walking » op te schorten dienst

Een herinnering per e-mail en zal worden gedaan binnen 15 extra dagen na de datum verjaardag heeft gekregen.

13. Ongeldigheid van een clausule

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden onuitvoerbaar onder de wet van kracht te zijn, wordt het geacht te zijn vervangen door een geldige clausule waarvan de inhoud zo dicht mogelijk bij die van de oorspronkelijke beding. Alle andere bepalingen van de algemene voorwaarden blijven van kracht.

14. Bevoegdheid - Toepasselijk recht

Elk geschil betreffende de interpretatie of toepassing van dit Verdrag of een van haar bepalingen zullen worden beslecht door de Rechtvaardigheid van de Vrede Marche-en-Famenne - Durbuy of het Gerecht van 1ste aanleg Marche-en-Famenne overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot de hardware subsidie. Elk contract met de vereniging op Cape Walk wordt beheerst door het Belgisch recht.